Zdenka Mansfeldova
Zdenka Mansfeldova
Sociologický ústav AV ČR
Verified email at soc.cas.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Post-communist party systems: competition, representation, and inter-party cooperation
H Kitschelt, Z Mansfeldova, R Markowski, G Toka
Cambridge University Press, 1999
19381999
The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe
P Lewis, Z Mansfeldová
Springer, 2006
852006
Civil society in transition: civic engagement and nonprofit organizations in Central and Eastern Europe after 1989
Z Mansfeldová, S Nałęcz, E Priller, A Zimmer
Future of Civil Society, 99-119, 2004
552004
Participace a zájmové organizace v České republice
A Kroupa
Sociologické nakladatelství, 2005
502005
The parliament of the Czech Republic, 1993–2004
L Linek, Z Mansfeldová
The Journal of Legislative Studies 13 (1), 12-37, 2007
462007
The Czech Republic
Z Mansfeldová
The handbook of political change in Eastern Europe, 217-253, 2013
382013
Central European parliaments over two decades–Diminishing stability? parliaments in Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovenia
Z Mansfeldová
The Journal of Legislative Studies 17 (2), 128-146, 2011
352011
Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Mittel-und Osteuropa: Fallstudien zu den Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen in Polen, Tschechien und der Slowakei
J Tholen
Rainer Hampp Verlag, 2006
302006
Zivilgesellschaft im Transformationsprozeß Ost-Mitteleuropas: Ungarn, Polen und die Tschechoslowakei
Z Mansfeldova, M Szabó
Systemwechsel 5, 89-114, 2000
302000
Současná česká společnost: sociologické studie
Z Mansfeldová, M Tuček
Sociologický ústav AV ČR, 2002
272002
Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři–odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje
A Kroupa, J Hála, R Vašková, Z Mansfeldová, P Šimoník
Praha: VÚPSV, 2004
262004
The Czech Republic: Critical democrats and the persistence of democratic values
Z Mansfeldová
Democracy and Political Culture in Eastern Europe, 113-130, 2006
242006
The Czech and Slovak Republics
Z Mansfeldová
The Handbook of Political Change in Eastern Europe, 191-230, 1998
211998
Sociální partnerství v České republice,”
Z Mansfeldová
Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky, 99-150, 1997
201997
Patterns of europeanisation in Central and Eastern Europe
Z Mansfeldová, V Sparschuh
Krämer, 2005
192005
Vztah poslanců českého parlamentu k voličům jako problém vertikální odpovědnosti/The Relationship of Members of the Czech Parliament to Voters as a Matter of Vertical …
L Brokl, Z Mansfeldová, A Seidlová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 297-311, 2001
192001
Zivilgesellschaft in der Tschechischen und Slowakischen Republik
Z Mansfeldová
Aus Politik und Zeitgeschichte 6, 13-19, 1998
191998
R. and Tóka, G. 1999
H Kitschelt, ZM Mansfeldova, R Markowski
Post-Communist Party Systems: Competition, Representation and Inter-Party …, 0
19
Tripartism in the Czech Republic
Z Mansfeldova
Tripartism on trial: tripartite consultations and negotiations in Central …, 1995
181995
Post-communist Parliaments: Change and Stability in the Second Decade
DM Olson, G Ilonszki
Routledge, 2013
172013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20