Adam Olszewski
Adam Olszewski
PhD, Kampinos National Park
Bestätigte E-Mail-Adresse bei kampinoski-pn.gov.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Response of ground-nesting farmland birds to agricultural intensification across Europe: Landscape and field level management factors
I Guerrero, MB Morales, JJ Oñate, F Geiger, F Berendse, G de Snoo, ...
Biological Conservation 152, 74-80, 2012
1002012
Bat casualties on a road crossing a mosaic landscape
G Lesiński, A Sikora, A Olszewski
European Journal of Wildlife Research 57 (2), 217-223, 2011
722011
Landscape composition influences farm management effects on farmland birds in winter: a pan-European approach
F Geiger, GR de Snoo, F Berendse, I Guerrero, MB Morales, JJ Oñate, ...
Agriculture, Ecosystems and Environment 139, 571–577, 2010
622010
Taxonomic and functional diversity of farmland bird communities across Europe: effects of biogeography and agricultural intensification
I Guerrero, MB Morales, JJ Oñate, T Aavik, J Bengtsson, F Berendse, ...
Biodiversity and Conservation 20, 3663–3681, 2011
392011
Small mammals of Kampinos National Park and its protection zone, as revealed by analyses of the diet of tawny owls Strix aluco Linnaeus, 1758
G Lesiński, J Romanowski, J Gryz, A Olszewski, M Kowalski, ...
Fragmenta Faunistica 56, 65-81, 2013
172013
Forest roads used by commuting and foraging bats in edge and interior zones
G Lesiński, A Olszewski, B Popczyk
Polish Journal of Ecology 59 (3), 611-616, 2011
152011
Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Kampinos w 2018 roku (s. 20–32)[Report from the …
A Olszewski, A Wierzbicki, M Lenartowicz
Leszno k. Warszawy: Stacja Bazowa ZMŚP Kampinos, 2018
82018
Drobne ssaki Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w pokarmie puszczyka Strix aluco
J Romanowski, A Tarłowski, G Lesiński, A Olszewski
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 1, 63-67, 2014
72014
Sowy Strigiformes środkowej części Kampinoskiego Parku Narodowego
A Olszewski, B Woźniak, T Chodkiewicz, J Lewtak
Ornis Polonica 51, 252-261, 2010
62010
Nowe stanowiska pachnicy dębowej Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) na Nizinie Mazowieckiej
A Olszewski, T Hryniewicki, G Okołów
Chrońmy Przyr. Ojcz. 2, 84-86, 2007
62007
Wybiórczość środowiskowa miejsc lęgowych oraz typy umiejscowienia gniazd bociana czarnego Ciconia nigra w Kampinoskim Parku Narodowym
A Olszewski, A Rózycki, J Matusiak
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 19 (2 [51]), 2017
42017
Zastosowanie fotopułapek jako nieinwazyjnej metody badania zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym-pierwsze wyniki
A Olszewski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 18 (4 [49A]), 2016
42016
Bobry jako przyczyna zakłóceń monitoringu wód w zlewni ZMŚP „Pożary”
M Lenartowicz, A Olszewski, A Andrzejewska
[W:] W. Bochenek, M. Kijowska (red.). Funkcjonowanie środowiska …, 2009
3*2009
Significant Bird Observations from Iran, August-September 1998
KA Sachanowicz, P Karczmarczyk, A Olszewski
SANDGROUSE 24 (1), 48-51, 2002
32002
Rola zoochorii jako mechanizmu rozprzestrzeniania nasion drzew leśnych, na przykładzie sukcesji dębu (Quercus sp.) na siedliskach borowych w Kampinoskim Parku Narodowym
A Olszewski
22015
Przydrożne wierzby jako element krajobrazu kulturowego oraz siedlisko roślin i zwierząt
B Witusińska, A Olszewski, D Michalska-Hejduk
[W:] D. Michalska-Hejduk, A. Bomanowska (red.). Rola Kampinoskiego Parku …, 2009
22009
Rola sójki (Garrulus glandarius) w inicjowaniu przemian sukcesyjnych zbiorowisk leśnych z udziałem dębu (Quercus sp.)
A Olszewski, B Brzeziecki
Sylwan 163 (6), 479-488, 2019
12019
Liczebność i zagęszczenie kruka Corvus corax w Kampinoskim Parku Narodowym
A OLSZEWSKI, J MATUSIAK, A RÓŻYCKI
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74 (6), 2018
12018
Występowanie lęgowych kolonii rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus, rybitwy czarnej Ch. niger i rybitwy białowąsej Ch. hybrida na Nizinie Mazowieckiej w roku 2013
A Dombrowski, A Golawski, Z Kasprzykowski, E Mroz, A Parapura, ...
Ornis Polonica 55 (3), 2014
12014
Stwierdzenie zimującego nocka wąsatka Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) w małej ziemiance w Kampinoskim Parku Narodowym
A Olszewski
Nietoperze 12, 45–46, 2011
12011
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20