Folgen
Mariusz-Jan Radło
Mariusz-Jan Radło
Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Głowna
Bestätigte E-Mail-Adresse bei sgh.waw.pl - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Wyzwanie konkurencyjności: strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej
MJ Radło
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2003
1032003
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki
MJ Radło
Uwagi na temat definicji, czynników i miar, 3-33, 2008
782008
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar
MJ Radło
Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście …, 2008
682008
Outward Foreign Direct Investments and Emerging Multinational Companies from Central and Eastern Europe. The Case of Visegrád Countries
MJ Radlo, M Sass
Eastern European Economics 50 (2), 5-21, 2012
672012
Emerging multinationals and outward FDI development: The case of Poland
MJ Radlo
Eastern European Economics 50 (2), 59-84, 2012
502012
Outsourcing w praktyce
D Ciesielska, MJ Radło
Poltex, Warszawa, 2011
442011
Determinants of foreign direct investment and entry modes of Polish multinational enterprises: A new perspective on internationalization
O Kowalewski, MJ Radło
Communist and Post-Communist Studies 47 (3-4), 365-374, 2014
332014
Polska w pułapce średniego dochodu?: perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów
MJ Radło, D Ciesielska-Maciągowska
Difin, 2013
332013
Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD: ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności
W Bieńkowski, M Weresa, MJ Radło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2010
292010
Strategia lizbońska: konkluzje dla Polski
MJ Radło
Instytut Spraw Publicznych, 2002
282002
Offshoring i outsourcing
MJ Radło
Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2013
272013
Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski
D Ciesielska, MJ Radło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 31 (2), 5-13, 2014
242014
Offshoring i outsourcing: Implikacje dla gospodarki i przedsiębiorstw
MJ Radło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2013
212013
Fuzje i przejęcia: kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji
J Korpus, D Ciesielska-Maciągowska, K Kalamat, K Kyrcz, S Łobejko, ...
PWN, 2019
172019
Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw
MJ Radło, D Ciesielska
Outsourcing Magazine 5 (25), 24-29, 2010
172010
Motywy inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw
O Kowalewski, MJ Radło
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (2), 177-192, 2013
162013
Reaganomics goes global: what can the EU, Russia and other transition countries learn from the USA?
W Bieńkowski, JC Brada, MJ Radło
(No Title), 2006
162006
Strategia lizbońska
MJ Radło
Konkluzje dla Polski. ISP, Ekspertyzy, Rekomendacje, Warszawa, 2002
152002
Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation: Linking Macroeconomic and Micro-/Business Perspectives
MJ Radło
Springer, 2016
142016
Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?: w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej
W Bieńkowski, MJ Radło, W Czartoryski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
142010
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20