Ali C. Gedik (orcid.org/0000-0003-2769-0753)
Ali C. Gedik (orcid.org/0000-0003-2769-0753)
Department of Musicology, Dokuz Eylul University, Turkey
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Pitch-frequency histogram-based music information retrieval for Turkish music
AC Gedik, B Bozkurt
Signal Processing 90 (4), 1049-1063, 2010
992010
Three dimensions of pitched instrument onset detection
A Holzapfel, Y Stylianou, AC Gedik, B Bozkurt
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (6), 1517-1527, 2009
962009
Evaluation of the makam scale theory of Arel for music information retrieval on traditional Turkish art music
AC Gedik, B Bozkurt
Journal of New Music Research 38 (2), 103-116, 2009
292009
Automatic classification of Turkish traditional art music recordings by Arel theory
AC Gedik, B Bozkurt
Proceedings of the fourth Conference on Interdisciplinary Musicology (CIM08) 2, 2008
242008
Classification of Turkish songs according to makams by using n grams
A Alpkoçak, AC Gedik
Proceedings of the 15. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and …, 2006
192006
Klasik Türk Müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve otomatik makam tanıma
B Bozkurt, AC Gedik, A Savacı, MK Karaosmanoglu, ME Özbek
Tübitak Projesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, 2007-2010, 2010
162010
Automatic Classification of 10 Turkish Makams
AC Gedik, C IŞıKHAN, A Alpkoçak, Y Özer
Proc. Int. Cong. on Representation in Music & Musical Representation, İstanbul, 2005
132005
Reflections on Popular Music Studies in Turkey http://dx. doi. org/10.5429/2079-3871 (2011) v2i1-2.6 en
AC Gedik
IASPM Journal 2 (1-2), 51-56, 2012
82012
An automatic transcription system for Turkish music
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2011
82011
Automatic transcription of traditional Turkish art music recordings: A computational ethnomusicology approach
AC Gedik
PhD diss., İzmir Institute of Technology, 2012
72012
TMVB: Klasik Türk Müziği icra analiz çalısmaları için bir veri bankası
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
Türk Müziğinde Uygulama-Kuram Sorunları ve Çözümleri-Uluslararası Çağrılı …, 2008
72008
Klasik Türk Müziği için Otomatik Notaya Dökme Sistemi
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2011
52011
Music information retrieval for Turkish music: problems, solutions and tools
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoglu
2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2009
52009
Türkiye’deki Politik Müziğin Değişimi Üzerine Bir Tartışma Çerçevesi:‘Ey Özgürlük!’
AC Gedik
Gelenek: Aylık Marksist Dergi, 61-82, 2009
52009
Türk Müziği için Müzik Bilgi Erişimi: problemler, çözüm önerileri ve araçlar
B Bozkurt, AC Gedik, MK Karaosmanoğlu
IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, 804-807, 2009
52009
Popüler müzikte beğeni farklılıkları: Bir fMRI çalışması
AC GEDİK
DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2007
52007
A computational study on divergence between theory and practice of tanbur fretting.
AC Gedik, B Bozkurt
Journal of interdisciplinary music studies 6 (1), 2012
42012
A study of fret positions of tanbur based on automatic estimates from audio recordings
AC Gedik, B Bozkurt, C Cirak
Proc. CIM09 (Conference on Interdisciplinary Musicology), 26-29, 2009
42009
Made in Turkey: Studies in Popular Music
AC Gedik
Routledge, 2017
32017
Marksizm’in doğa bilimlerinden kopuşunu müzik bilimleri tarihi üzerinden düşünmek
AC Gedik
Marksizm Bilime Yabancı mı?, 137, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20