Folgen
Antonín Vobecký
Antonín Vobecký
Bestätigte E-Mail-Adresse bei cvut.cz - Startseite
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Let's get dirty: Gan based data augmentation for camera lens soiling detection in autonomous driving
M Uricar, G Sistu, H Rashed, A Vobecky, VR Kumar, P Krizek, F Burger, ...
Proceedings of the IEEE/CVF winter conference on applications of computer …, 2021
522021
Desoiling dataset: Restoring soiled areas on automotive fisheye cameras
M Uricár, J Ulicny, G Sistu, H Rashed, P Krizek, D Hurych, A Vobecky, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
332019
Drive&segment: Unsupervised semantic segmentation of urban scenes via cross-modal distillation
A Vobecky, D Hurych, O Siméoni, S Gidaris, A Bursuc, P Pérez, J Sivic
European Conference on Computer Vision, 478-495, 2022
92022
Advanced Pedestrian Dataset Augmentation for Autonomous Driving
A Vobecky, M Uricar, D Hurych, R Skoviera
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2019
82019
Artificial dummies for urban dataset augmentation
A Vobecký, D Hurych, M Uřičář, P Pérez, J Sivic
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3), 2692-2700, 2021
72021
Motion Prediction Influence on the Pedestrian Intention Estimation Near a Zebra Crossing.
J Skovierová, A Vobecký, M Uller, R Skoviera, V Hlavác
VEHITS, 341-348, 2018
62018
Unsupervised object localization: Observing the background to discover objects
O Siméoni, C Sekkat, G Puy, A Vobecký, É Zablocki, P Pérez
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2023
52023
Detecting decision ambiguity from facial images
P Jahoda, A Vobecky, J Cech, J Matas
2018 13th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture …, 2018
32018
MOCA: Self-supervised Representation Learning by Predicting Masked Online Codebook Assignments
S Gidaris, A Bursuc, O Simeoni, A Vobecky, N Komodakis, M Cord, ...
arXiv preprint arXiv:2307.09361, 2023
2023
Rozšíření dat pro trénink neuronových sítí
V Antonín
České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2019
2019
Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí
A Vobecký
České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2017
2017
Intention Estimation of Traffic Participants Using Bayesian Network
A Vobecký
2017
Supplementary-Unsupervised Object Localization: Observing the Background to Discover Objects
O Siméoni, C Sekkat, G Puy, A Vobecky, E Zablocki, P Pérez
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–13