Walter Cruells Banzo
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
The Proto-Halaf period in Syria. New sites, new data
W Cruells, O Nieuwenhuyse
Paléorient, 47-68, 2004
642004
A new Neolithic settlement in the Urfa region: Akarçay Tepe, 1999
M Arimura, N Balkan-Atlı, F Borrell Tena, W Cruells, G Duru, ...
Anatolia antiqua. Eski Anadolu 8 (1), 227-255, 2000
402000
El jaciment de l’Institut de Batxillerat Antoni Pous. Un assentament a l’aire lliure de finals del calcolític (Manlleu, Osona)
S Boquer, J Bosch, W Cruells, J Miret, M Molist, T Rodón
Memòries d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya 15, 1995
301995
Una necrópolis de “cambres amb túmul complex” del IV mil. lenni a la Catalunya interior
W Cruells, J Castells, M Molist
Estat de la investigació sobre el neolıtic a Catalunya. IX Colloqui …, 1992
201992
L’àrea megalítica de Tavertet (Osona)
M Molist, W Cruells, J Castells
Cota Zero 3, 55-68, 1987
201987
Estudio del asentamiento de Tell Halula (valle de Éufrates, Siria): aportaciones para el estudio de la emergencia de las sociedades agrícolas en el Próximo Oriente
M Molist, J Anfruns, W Cruells
Bienes, 2004
172004
The Neolithic of the Iberian peninsula
G Ribé, W Cruells, M Molist, M Díaz-Andreu, S Keay
The archaeology of Iberia. The dynamics of change, 65-81, 1997
161997
The Proto-Halaf: Origins, definition, regional framework and chronology
W Cruells
Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the …, 2008
132008
Akarçay Tepe Excavations, 1999
M Arimura, N Balkan-Atli, F Borell, W Cruells, G Duru, A Erim-Özdogan, ...
Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish …, 1999
111999
The Halaf levels of Tell Amarna (Syria). First preliminary report
W Cruells
Akkadica, 1-21, 1998
111998
Tell Halula (Vallée de l’Euphrate, Syrie): Nouvelles données sur les occupations néolithiques. Notice préliminaire sur les travaux 2002-2004
M Molist, J Anfruns, F Borrell, X Clop, W Cruells, A Gómez, E Guerrero, ...
J. Abdul Massih (éd.), Résultats du programme de formation à la sauvegarde …, 2007
102007
La cerámica pintada Halaf
W Cruells
Tell Halula (Siria). Un yacimiento Neolítico del Valle Medio del Éufrates …, 1996
101996
Un poblat a l'aire lliure de fa 4.000 anys
W CRUELLS, M MOLIST
El jaciment de l’institut de batxillerat de Manlleu (Osona). Manlleu, 1990
91990
Un Poblat a l'aire lliure de fa 4.000 anys: el jaciment de l'Institut de Batxillerat de Manlleu (Osona)
WC Banzo, M Molist
Museu de Manlleu, 1990
91990
Nouvelles données sur les origines et le développement de la céramique Halaf en Syrie
W Cruells
Méthodes d’approche des premirères productions céramiques: étude de cas dans …, 2006
82006
Tell Amarna in the general framework of the Halaf period
W Cruells, M Molist, Ö Tunca
Ö. Tunca et M. Molist (eds.), Tell Amarna (Syrie) 1, 261-278, 2004
82004
The pottery
W Cruells
Tell Amarna (Syrie) I. La période de Halaf, 41-200, 2004
82004
Aproximació bibliomètrica i índexs de Cota Zero 1-11 (1985-1995)
W Cruells
Cota zero: revista d'arqueologia i ciència, 100-122, 1995
81995
Tell Halula (Euphrates valley, Syria): New data from the late Neolithic settlement
M Molist, J Anfruns, M Bofill, F Borrell, X Clop, W Cruells, R Buxó
Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia, 443-453, 2013
72013
Chagar Bazar in Northeastern Syria: Recent work
W Cruells, A Gòmez, M Bouso, E Guerrero, C Tornero, M Saña, M Molist, ...
Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia. Turnhout: Brepols …, 2013
72013
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20