Maria Ågren
Maria Ågren
Professor i historia, Uppsala universitet
Bestätigte E-Mail-Adresse bei hist.uu.se
TitelZitiert vonJahr
Jord och gald: Social skiktning och rattslig konflikt i sodra Dalarna ca 1650-1850.
MC Agren
801994
The marital economy in Scandinavia and Britain 1400–1900
M Ågren
Routledge, 2017
632017
Making verbs count: the research project ‘Gender and Work’and its methodology
R Fiebranz, E Lindberg, J Lindström, M Ågren
Scandinavian Economic History Review 59 (3), 273-293, 2011
442011
Domestic secrets: Women and property in Sweden, 1600-1857
M Ågren
Univ of North Carolina Press, 2009
402009
Synlighet, vikt, trovärdighet–och självkritik. Några synpunkter på källkritikens roll i dagens historieforskning
M Ågren
Historisk tidskrift 125 (2), 2-15, 2005
352005
Iron-making societies: early industrial development in Sweden and Russia, 1600-1900
M Ågren
Berghahn Books, 1998
291998
Making a living, making a difference: gender and work in early modern European society
M Ågren
Oxford University Press, 2017
262017
Att hävda sin rätt
M Ågren
Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes …, 1997
191997
Att lösa ekonomiska tvister--domstolarnas främsta sysselsättning på 1700-talet?
M Ågren
Historisk tidskrift, 1988
171988
Contracts for the old or gifts for the young? On the use of wills in early modern Sweden
M Ågren
Scandinavian journal of history 25 (3), 197-218, 2000
162000
Att hävda sin rätt: Synen på jordägandet i 1600-talets Sverige, speglad i institutet urminnes hävd
M Ågren
Institutet för rättshistorisk forskning, 1997
151997
Kvinnor och egendom under tidigmodern tid-forskningsläge och forskningsstrategier.
G Andersson, M Ågren
Scandia: Tidskrift för historisk forskning 62 (1), 1996
141996
Swedish iron before 1900
A Florén, M Isacson, G Rydén, M Ågren
Historiska institutionen, Uppsala universitet, 1993
13*1993
Research infrastructures in the digital humanities
C Moulin, J Nyhan, A Ciula, M Kelleher, E Mittler, M Tadić, M Ågren, ...
European Science Foundation, 2011
122011
Fadern, systern och brodern: makt-och rättsförskjutningar genom 1800-talets egendomsreformer
M Ågren
Historisk tidskrift, 26 p., 1999
121999
Emissaries, allies, accomplices and enemies: married women's work in eighteenth-century urban Sweden
M Ågren
Urban History 41 (3), 394-414, 2014
92014
Recovering a lost inheritance: the marital economy and its absence from the prehistory of economics in Britain
M Roberts
The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900, 239-256, 2005
92005
Caring for the widowed spouse: the use of wills in northern Sweden during the eighteenth and nineteenth centuries
M Ågren
Continuity and Change 19 (1), 45-71, 2004
92004
Vad var en hustru? Ett begreppshistoriskt bidrag till genushistorien:[What's in a word? The history of the Swedish female title hustru]
C Pihl, M Ågren
Historisk Tidskrift (S) 134 (2), 170-190, 2014
82014
A domestic secret: Marriage, religion and legal change in late seventeenth-century Sweden
M Ågren
past and present 194 (1), 75-106, 2007
82007
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20