Folgen
Paulina Spałek
Paulina Spałek
Bestätigte E-Mail-Adresse bei doktorant.sgh.waw.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Deklarowana i rzeczywista polityka przemysłowa Polski w świetle danych o pomocy publicznej w latach 2007–2014
MJ Radło, P Spałek
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 31 (1 …, 2017
92017
Perception of intellectual capital and its impact on business sustainability: Evidence from small, medium, and large enterprises
E Gross-Gołacka, M Kusterka-Jefmańska, P Spałek, B Jefmański
E & M Ekonomie a Management 24 (2), 2021
62021
Kapitał intelektualny przedsiębiorstw w Polsce-wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne
E Gross-Gołacka, B Jefmański, P Spałek
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019
52019
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw
D Ciesielska, MJ Radło, M Frąszczak, P Spałek
Implikacje dla teorii i praktyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2016
42016
Protekcjonizm wychowawczy w warunkach wolnego rynku
P Spałek
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 7, 92-97, 2015
32015
Wpływ polityki przemysłowej na konkurencyjność przemysłu wysokiej techniki w Polsce w latach 2007-2014 w świetle danych o pomocy publicznej
P Spałek
Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 1, Wzrost …, 2018
12018
Declared and Actual Polish Industrial Policy in the Years 2007–2014 in the Context of State Aid Data
MJ Radło, P Spałek
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2017
12017
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw. Implikacje dla teorii i praktyki
D Ciesielska, MJ Radło, M Frąszczak, P Spałek
Organization and Management 171 (1), 143-143, 2016
12016
Dwie odmiany kapitalizmu–uwagi na marginesie typologii PA Halla i D. Soskice’a
P Spałek
Ekonomista, 364-381, 2016
12016
Rola polityki przemysłowej w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw wysokiej techniki w Polsce w latach 2014-2016
P Spałek
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 59-67, 2018
2018
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–10