Follow
Petr Blaschke
Petr Blaschke
Verified email at tul.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Innovation Performance of Small, Medium-Sized, and Large Enterprises in Czechia and Finland
P Blaschke, J Demel, I Kotorov
Proceedings of the 15th International Conference Liberec Economic Forum 2021 …, 2021
172021
Innovation Performance of Czech and Finnish Manufacturing Enterprises and Their Position in the EU
P Blaschke, J Demel, I Kotorov
ACC Journal 27 (2), 7-21, 2021
16*2021
The Effect of the Covid-19 Pandemic on Economic Growth and R&D Spending in the EU Countries
I Kotorov, Y Krasylnykova, J Demel, P Blaschke
122023
The Effect of the Covid-19 Pandemic on Economic Growth and R&D Spending in Czechia, Germany, and Poland
I Kotorov, Y Krasylnykova, J Demel, P Blaschke
42023
Innovation Activities of Foreign Companies Presented in the Liberec Region
P BLASCHKE, J DEMEL
Liberec Economic Forum 2019, 102-110, 2019
42019
Investment incentives in the environment of the Czech republic
P Blaschke
E&M Economics and Management 25 (1), 4-23, 2022
22022
Internacionalizace průmyslového vlastnictví podniku
P Blaschke
Technická univerzita v Liberci, 2022
2022
Investment Incentives in Countries of the Visegrad Group
S Kotíková, P Blaschke
Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 9 (2), 132-137, 2019
2019
Úroveň obchodní spolupráce České republiky a Portugalska v podnikové sféře
P Blaschke
Technická univerzita v Liberci, 2018
2018
Skupina Světové banky a její podpora podnikání v transformujících se ekonomikách
P Blaschke
Technická Univerzita v Liberci, 2016
2016
Hodnocenı navrhované vedoucım diplomové práce: velmi dobře Hodnocenı navrhované oponentem diplomové práce: dobře
J Burešová, PDIH Jáčová, N Pelloneová, P Blaschke
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11