Follow
Hoàng Thị Mỹ Lệ
Hoàng Thị Mỹ Lệ
The University of Technology and Education, The University of Danang
Verified email at ute.udn.vn
Title
Cited by
Cited by
Year
Using Unicode in encoding the Vietnamese ethnic minority languages, applying for the Ede language
HTM Le, PH Khanh, S Vilavong
Proceedings of the International Conference on Knowledge and System …, 2013
72013
Giải pháp xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê dựa trên mô h́nh tương tác Việt-Ê Đê
HTM Lệ, PH Khánh
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, 36-40, 2017
52017
Basing on the Ede syllable models to check Ede syllable misspelling, applying to improve the quality of Ede vocabulary corpus
HTM Le, PH Khanh
Proceeding of the International Conference on Advanced Technologies for …, 2016
32016
Building a Machine Translation System in a Restrict Context from Ka-Tu Language into Vietnamese
HTM Le, PT Bong, PH Khanh
Proceedings of the International Conference on Knowledge and System …, 2012
32012
Giải pháp xây dựng kho ngữ liệu đa ngữ Việt-ÊĐê gán nhăn theo ngữ cảnh
HTM Lệ, PH Khánh
Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng 74 (1), 42-46, 2014
2*2014
Building a Vietnamese-Ede machine translation based on the bilingual corpus
HTM Le, PH Khanh
International Journal of Engineering Research & Technology, 160 200, 2015
12015
The solution to sort entries in the Vietnamese-Ede bilingual vocabulary database
LHT My
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY (IJERT) 12 (06 …, 2023
2023
"Định hướng qui tŕnh nghiên cứu xử lư tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, ứng dụng xử lư tiếng Ê Đê"
LHT My
Đề tài NCKH cấp Bộ, 2022
2022
Digitizing the Minority Language Documents in Vietnam by Using Unicode
HTM Lệ
International Journal of Engineering Trends and Technology 69 (10), 204-210, 2021
2021
Tagging Fields of the Ede Language Entries in the Vietnamese-Ede Bilingual Vocabulary Database
HTM Le
International Journal of Advanced Research in Computer Engineering …, 2020
2020
Building the grammar to create user interface
HTM Lệ, TB Tuệ
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 117-120, 2020
2020
Xây dựng văn phạm tạo giao diện người dùng
HTM Lệ, TB Tuệ
Tạp chí Khoa học & Công nghệ-Đại học Đà Nẵng 18 (5.1), 117-120, 2020
2020
Giải pháp tách từ tiếng Ê Đê dựa vào kho từ vựng tiếng Ê Đê
HTM Le, PH Khánh, VV Trung
Hội thảo khoa học quốc gia Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực …, 2019
2019
Giáo tŕnh Lập tŕnh cơ bản với C
HTM Lệ, LTM Hạnh, NV Thịnh, L Vũ
2019
Researching The Design Model Effect To The Characteristic Parameters Of The Power Ultrasonic Transducer By The COMSOL – MULTIPHYSICS Software
NVT Hoang Thi My Le
International Journal of Advanced Research in Computer Engineering …, 2019
2019
Researching to Determine the Characteristic Parameters of the Power Ultrasonic Transducer by Finite Element Method and COMSOL-MULTIPHYSICS Program
NVT Hoang Thi My Le
International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), ISSN …, 2019
2019
Building the application to support for Vietnamese-E De machine translation basing on the Vietnamese-Ede bilingual vocabulary database
HTM Le
International Journal of Advanced Research in Computer Engineering …, 2019
2019
BuildingAVietnamese-Ede Machine Translation System For The Weather Bulletins
HTM Le, HLU Thuc
International Journal of Advanced Research in Computer Engineering …, 2018
2018
Phát hiện rối loạn dáng đi hỗ trợ giám sát chăm sóc sức khỏe trên nền video
HLU Thục, Ngô Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thi Thu Thảo, Lê Thị Mỹ Hạnh, Hoàng Thị ...
Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ XI, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công …, 2018
2018
Tài liệu ôn thi vào đại học-cao đẳng theo định hướng và nội dung của Bộ giáo dục và đào tạo.
HT Lệ
4/7/2007, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20