Follow
Hoang Le Uyen Thuc
Hoang Le Uyen Thuc
The University of Danang, University of Science and Technology
Verified email at dut.udn.vn - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A review on video-based human activity recognition
SR Ke, HLU Thuc, YJ Lee, JN Hwang, JH Yoo, KH Choi
Computers 2 (2), 88-131, 2013
4592013
Quasi-periodic action recognition from monocular videos via 3D human models and cyclic HMMs
HLU Thuc, SR Ke, JN Hwang, P Van Tuan, TN Chau
The 2012 International Conference on Advanced Technologies for …, 2012
272012
An effective 3d geometric relational feature descriptor for human action recognition
JNH Hoang Le Uyen Thuc, Pham Van Tuan
Computing and Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision …, 2012
20*2012
Human action recognition based on 3d human modeling and cyclic HMMs
SR Ke, HLU Thuc, JN Hwang, JH Yoo, KH Choi
ETRI journal 36 (4), 662-672, 2014
192014
Human action recognition based on 3D body modeling from Monocular videos
LUT Hoang, S Ke, J Hwang, J Yoo, K Choi
Proceedings of Frontiers of Computer Vision Workshop, Tokyo, Japan, 2-4, 2012
162012
An effective video-based model for fall monitoring of the elderly
HLU Thuc, P Van Tuan, JN Hwang
2017 International conference on system science and engineering (ICSSE), 48-52, 2017
102017
An effective video based system for human fall detection
HLU Thuc, P Van Tuan
Int. J. Advanced Research in Computer Engineering & Technology 3 (8), 2820-2826, 2014
92014
Jang-HeeYoo, and Kyoung-Ho Choi. 2013
SR Ke, HLU Thuc, YJ Lee, JN Hwang
A review on video-based human activityrecognition. Computers 2 (2), 88-131, 0
9
Cyclic hmm-based method for pathological gait recognition from side view gait video
HX Hai, HLU Thuc
IJARCET 4, 2171-2176, 2015
52015
GAITTAKE: Gait recognition by temporal attention and keypoint-guided embedding
HM Hsu, Y Wang, CY Yang, JN Hwang, HLU Thuc, KJ Kim
2022 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2546-2550, 2022
22022
Video-based Action Recognition to Assist Mild Cognitive Impairment Prediction
PVT Hoang Le Uyen Thuc, Shian-Ru Ke
International Journal of Computer Science and Information Security 14 (10 …, 2016
22016
Tổng quan về các kỹ thuật nén Audio chất lượng cao MP3 và AAC dùng trong thiết bị số hiện nay
T Hoàng Lê Uyên
12010
Lightweight Models for Face Mask Detection And Face Recognition
HLUT Tien Ho-Phuoc, Hanh T. M. Tran, Duc Hoang Xuan, Tuan Dao-Duy
UD - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND …, 2022
2022
Ứng dụng kỹ thuật nhận dạng tiếng nói tự động hỗ trợ hoạt dộng kiểm soát không lưu
HLUT Lê Văn Vũ
Hội nghị KHCN Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT 2020, 641-648, 2020
2020
Kết hợp đặc trưng sâu trong hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú trên nhũ ảnh X-quang
HLUT Nguyễn Chí Thanh, Vơ Thị Huyền Trang, Lê Minh Hưng
Hội nghị KHCN Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT 2020, 206-214, 2020
2020
Thử nghiệm ứng dụng kỹ thuật mă hoá nén tín hiệu âm thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam
HLUT Nguyễn Thanh Phong
Hội nghị KHCN Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT lần thứ XII …, 2019
2019
BuildingAVietnamese-Ede Machine Translation System For The Weather Bulletins
HTM Le, HLU Thuc
International Journal of Advanced Research in Computer Engineering …, 2018
2018
Phát hiện rối loạn dáng đi hỗ trợ giám sát chăm sóc sức khoẻ trên nền video
LTMH Hoàng Lê Uyên Thục, Ngô Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Thu Thảo
Kỳ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT lần thứ …, 2018
2018
Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong nhận dạng tự động chữ số viết tay hỗ trợ giáo dục trẻ mầm non
LTMH Hoàng Lê Uyên Thục, Phan Đ́nh Tùng
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: CNTT và Ứng dụng trong các lĩnh vực, 124-131, 2017
2017
Hu's moments for visual pattern recognition
HLU Thục, PV Tuấn
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng, 62-66, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20