Folgen
Tomasz M. Napiórkowski
Tomasz M. Napiórkowski
Bestätigte E-Mail-Adresse bei sgh.waw.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Organizational e-Health Readiness: How to Prepare the Primary Healthcare Providers’ Services for Digital Transformation
D Kruszyńska-Fischbach, A., Sysko-Romańczuk, S., Napiórkowski, T.M ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (7), 1-22, 2022
102022
The Role of Foreign Direct Investment in Economic Growth. The Production Function Perspective
TM Napiórkowski
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017
92017
FDI and innovation in Central European countries
MA Weresa, TM Napiórkowski
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19 (2)(2), 235-251, 2018
72018
Relacje między producentami a detalistami
MK Witek-Hajduk, J Cygler, A Sznajder, A Napiórkowska, T Napiórkowski
Relacje między producentami a detalistami–kontekst modeli biznesu, MK Witek …, 2016
72016
Strengthening the knowledge base for innovation in the European Union
MA Weresa, A Karbowski, A Kowalski, M Lachowicz, M Lewandowska, ...
EconStor Books, 2018
62018
Does Energy Demand Security Affect International Competitiveness? Case of Selected Energy-Exporting OECD Countries
H Nyga-Łukaszewska, TM Napiórkowski
Energies 15 (6), 1-19, 2022
42022
International Competitiveness of Countries with Performing Innovation Systems
A Bielig, J Olszyński, G Wojtkowska-Łodej, O Kowalewski, T Napiórkowski
Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness: How Are They Connected …, 2014
42014
Literature Review and Data Collection
F Castellacci, M Gulbrandsen, TM Thune, AM Kowalski, T Napiórkowski, ...
I3U working paper, 0
4
Rola kredytu eksportowego jako czynnika determinującego sprzedaż międzynarodową na przykładzie wybranych krajów UE
T Napiórkowski, P Stolarczyk
Studia Europejskie-Studies in European Affairs, 169-185, 2018
32018
The impact of Framework Programs on innovativeness in the European Union
TM Napiorkowski
Strengthening the Knowledge Base for Innovation in the European Union …, 2018
32018
The impact of Foreign Direct Investment on Poland’s economic competitiveness
TM Napiórkowski
Poland Competitiveness Report 2017. Internationalization and Poland’s …, 2017
32017
Poland. Competitiveness Report 2017. Internationalization and Poland's Competitive Position
MA Weresa, R Rapacki, M Próchniak, P Graca-Gelert, J Radło, ...
EconStor Books, 2017
32017
Wpływ polityki wobec BIZ na napływ kapitału produkcyjnego i działalność korporacji transnarodowych w Polsce, w: Polska
TM Napiórkowski
Polska. Raport o konkurencyjności 2016. Znaczenie polityki gospodarczej i …, 2016
32016
Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki
M Gałązka-Sobotka, MJ Radło, D Ciesielska-Maciągowska, M Frąszczak, ...
Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, Seendico Doradcy, 2014
32014
Statistical analysis of quantitative data
AM Kowalski, TM Napiórkowski
Warsaw School of Economics, 2014
32014
FDI flows and impacts on the competitiveness of the EU industry
M Falk, R Falk, Y Wolfmayr, R Bruno, N Driffield, G Hunya, M Knell, ...
Background Report to the European Competitiveness Report, carried out under …, 2012
32012
Trade Openness and FDI in the UK After Brexit
TM Napiórkowski
Brexit and the Consequences for International Competitiveness, 183-203, 2018
22018
Dobrobyt, wzrost gospodarczy i nierównomierność w regionie. Wybrane modele, mechanizmy i orientacje polityki rozwojowej
MJ Radło, E Szczech-Pietkiewicz, TM Napiórkowski
Oficyna Wydawnicza SGH, 2020
12020
What made hominins physically active? Part I
J Rutkowska-Talipska, P Sowa, K Rutkowski, M Baltaziak, T Napiórkowski, ...
Pol Ann Med, 2019
12019
Cluster Analysis of Retailers’ Benefits from Their Cooperation with Manufacturers: Business Models Perspective
MK Witek-Hajduk, TM Napiórkowski
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business …, 2017
12017
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20