Omca Çobanoğlu
Omca Çobanoğlu
Verified email at omu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları
N Özdemir, OE ÇOBANOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (34), 218-232, 2008
712008
İnsanı merkeze alan (antroposentrik) ve almayan (nonantroposentrik) yaklaşımlara göre eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik bakış açıları
Ç Karakaya, EO Çobanoğlu
Journal of Turkish Science Education 9 (3), 23-35, 2012
252012
Examination of the biology textbook for 10th grades in high school education and the ideas of the pre-service teachers
EO Çobanoğlu, B Şahin, Ç Karakaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2504-2512, 2009
252009
Underlining the problems in biology textbook for 10th grades in high school education using the suggestions of practicing teachers
EO Çobanoğlu, B Şahin
Journal of Turkish Science Education 6 (2), 75-91, 2009
142009
Lisans öğrencilerinin kuram (teori) kavramını algılayışları
Ö Taşkın, EO Çobanoğlu, Z Apaydın, H Çobanoğlu, B Yılmaz, B Şahin
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 25 (2), 35-51, 2008
142008
Sınıf öğretmeni adaylarının çevreye yönelik değerlerinin ekosentrik (ekoloji merkezli) ve teknosentrik (teknoloji merkezli) yaklaşımlar çerçevesinde belirlenmesi
EO Çobanoğlu, Ç Karakaya, B Türer
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, 2012
112012
“İnsan ve Çevre” Ünitesi için Sınıf Dışı Öğretim Uygulamasının Çevre Okuryazarlığı Üzerine Etkisi
Ç Karakaya Akçadağ, EO Çobanoğlu
Journal of Research in Informal Environments 3 (2), 1-23, 2018
8*2018
Kavramsal değişim metinlerinin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin dolaşım sistemi konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi
EO Çobanoğlu, H Bektaş
X. Science and Mathematics Education Congress, 2012
62012
İlkokul 4. sınıf müfredatında yer alan cümlenin öğeleri konusunun sınıf dışı (outdoor) etkinliklerle desteklenerek öğretilmesi
EO Çobanoğlu, AC Gül
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2017 (9), 521-531, 2017
52017
The viewpoints of primary education pre-service science teachers about the environment according to anthropocentric and non-anthropocentric approaches
EO Çobanoğlu, Ç Karakaya
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 2513-2518, 2009
52009
İlköğretim öğrencilerinin çevre sorunlarını algılamaları, Muğla: 15
EO Çobanoğlu, DE Er, E Demirtaş, B Özan, C Bayrak
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 44-445, 2006
52006
Evrim Öğretimi için Model Önerisi: Soyağacı
Z Apaydın, EO Çobanoğlu, Ö Taşkın
Hat Modeli ve El modeli oluşturma 19, 95-108, 2006
52006
Seyfe Gölü Avi-Faunası
EO Çobanoğlu
Gazi Ün. Fen. Bil. Ens., Doktora Tezi, Ankara, 2000
52000
Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları
N Ozdemir, EO Cobanoglu
Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi 34, 218-232, 2008
42008
The Viewpoints of Education Faculty Last Grade Students about the Environment according to Anthropocentric and Non-anthropocentric Approaches
Ç KARAKAYA, EO ÇOBANOĞLU
Journal of Turkish Science Education 9 (3), 2012
32012
Prospective teachers' attitudes towards the use of nuclear energy and the construction of nuclear plants in Turkey
N Ozdemir, EO Cobanoglu
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2008
32008
Eğitim Fakülteleri İçin Genel Çevre Bilimi
A Akgün, E Atabek Yiğit, E Omca Çobanoğlu, F Balkan Kıyıcı, G Kıyıcı, ...
Editör: Vahdettin Sevinç). Ankara: Maya Akademi, 2009
22009
Games From Generation X to Generation Z
EO ÇOBANOĞLU, P TAĞRİKULU, A CİRİT
Universal Journal of Educational Research 6 (11), 2604, 0
2*
Fen Öğretiminde Toulmin Argümantasyon Modelinin Sınıf Dışı (outdoor) Eğitim Süreci ile Bütünleştirilmesi Örnek Etkinlikler
AC Gül, Z APAYDIN, EO Çobanoğlu, P Tağrikulu
Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 (2), 103-120, 0
1
The Avifauna of Lake Seyfe
EO Çobanoğlu
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 8 (2), 484-494, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20