Marta Żerkowska-Balas
Marta Żerkowska-Balas
Uniwersytet SWPS
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ideologiczna treść wymiaru lewica–prawica w Polsce w latach 1997–2015
A Kwiatkowska, M Cześnik, M Żerkowska-Balas, B Stanley
Studia Socjologiczne, 97-129, 2016
202016
Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997–2015
M Żerkowska-Balas, I Lyubashenko, A Kwiatkowska
Studia Socjologiczne, 69-96, 2016
102016
Dynamika wiedzy politycznej Polaków
M Żerkowska-Balas, M Cześnik, M Zaremba
Studia Socjologiczne, 7-31, 2017
82017
Polacy o samorządach. Opinia publiczna u progu samorządowej kampanii wyborczej
A Gendźwiłł, M Żerkowska-Balas
Warsaw: Fundacja im. Stefana Batorego, 2018
52018
Democratic audit of Poland 2014
R Markowski, M Kotnarowski, M Wenzel, M Żerkowska-Balas
Peter Lang Edition, 2015
42015
Partycypacja nowych wyborców
M Żerkowska-Balas, M Zaremba
Masz głos. Masz wybór”, Fundacja im. Stefana Batorego, dane, 2016
32016
Głosowanie jako nawyk w nowych demokracjach-przykład Polski
M Cześnik, M Żerkowska-Balas
Studia Socjologiczne 2, 109-122, 2011
32011
Framing Effect of Media Portrayal of Migrants to the European Union: A Survey Experiment in Poland
M Wenzel, M Żerkowska-Balas
East European Politics and Societies 33 (1), 44-65, 2019
22019
Ideologiczne pozycje oczami wyborców: samookreślenie na skali lewica–prawica w postkomunistycznej Polsce
M Żerkowska-Balas, M Cześnik
ADAM MARSZAŁEK WYDAWNICTWO, 2011
22011
The Influence of Corruption Scandals on Government Accountability
M Żerkowska-Balas, A Sroka
Political Preferences, 45-56, 2019
12019
Reading, Writing and Political Competence.
M Wenzel, M Żerkowska-Balas
Polish Sociological Review, 2018
12018
Co tam Panie w polityce? Struktura potocznej wiedzy politycznej Polaków.
A Jasiewicz-Betkiewicz, M Cześnik, M Kotnarowski, M Wenzel, ...
Kultura i Spoleczenstwo [Culture and Society] 4, 31-51, 2017
12017
Czy polski wyborca jest racjonalny? Analiza empiryczna
M Żerkowska-Balas
Studia Socjologiczne 216 (1), 73-97, 2015
12015
The left returns to Polish Parliament: a change of people’s hearts? Determinants of right and left identification on the individual level
M Wenzel, M Żerkowska-Balas
East European Politics, 1-20, 2020
2020
The 2019 EP election in Poland: In the shadow of extreme polarization
MA Górecki, C Plescia, M Żerkowska-Balas
Assessing the 2019 European Parliament Elections, 203-217, 2020
2020
13 The 2019 EP election in Poland
MA Górecki, C Plescia, M Żerkowska-Balas
Assessing the 2019 European Parliament Elections 1, 2020
2020
Jednomandatowe okręgi wyborcze a jakość reprezentacji. Przykład zastosowania jakościowej analizy porównawczej
I Lyubashenko, M Żerkowska-Balas
Studia Polityczne 48 (1), 145-170, 2020
2020
Education through democracy–Civic activation of the youth: Self-reflection on program evaluation methodology
M Żerkowska-Balas, M Wenzel
JSSE-Journal of Social Science Education 19 (2), 2020
2020
Zarządzanie różnorodnością pokoleniową a postrzeganie najstarszych pracowników–analiza empiryczna
M Żerkowska-Balas
Studia i Prace WNEiZ US, 267-277, 2018
2018
Demokratyczny Audyt Polski 2: demokracja wyborcza w Polsce lat 2014-15
R Markowski, M Cześnik, A Kwiatkowska, I Lűbašenko, B Stanley, ...
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20