Lisa Laun
Lisa Laun
Researcher, Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)
Bestätigte E-Mail-Adresse bei ifau.uu.se
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
The effect of age-targeted tax credits on labor force participation of older workers
L Laun
Journal of Public Economics 152, 102-118, 2017
46*2017
Earnings dynamics and firm-level shocks
B Friedrich, L Laun, C Meghir, L Pistaferri
National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 2019
332019
Pathways to retirement and the role of financial incentives in Sweden
P Johansson, L Laun, M Palme
National Bureau of Economic Research, 2014
292014
Disability insurance, population health and employment in Sweden
L Jönsson, M Palme, I Svensson
National Bureau of Economic Research Working Paper Series, 2011
292011
Does privatisation of vocational rehabilitation improve labour market opportunities? Evidence from a field experiment in Sweden
L Jönsson, P Skogman Thoursie
IFAU-Institute for Labour Market Policy Evaluation Working Paper Series, 2012
26*2012
Screening stringency in the disability insurance program
P Johansson, L Laun, T Laun
The BE Journal of Economic Analysis & Policy 14 (3), 873-891, 2014
162014
Health, work capacity and retirement in Sweden
P Johansson, L Laun, M Palme
National Bureau of Economic Research, 2016
132016
The recent rise of labor force participation of older workers in Sweden
L Laun, M Palme
National Bureau of Economic Research, 2018
122018
Drivkrafter och möjligheter till ett förlängt arbetsliv
P Johansson, L Laun, M Palme, HO Stensöta
SNS Förlag, Stockholm, 2018
122018
Om förhöjt jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre
L Laun
92012
Vad förklarar de senaste 20 årens ökade arbetskraftsdeltagande bland äldre i Sverige
L Laun, M Palme
IFAU rapport 18, 2017
82017
Kan vi jobba tills vi blir 75?
P Johansson, L Laun, M Palme
Vad säger mikrodata om hälsa och arbetskapacitet bland de äldre i arbetskraften, 2015
52015
Rehabiliteringsgarantin
P Hägglund, P Johansson, L Laun
52012
Does job search assistance reduce unemployment? Experimental evidence on displacement effects and mechanisms
M Cheung, J Egebark, A Forslund, L Laun, M Rodin, J Vikström
IFN Working Paper, 2019
42019
Effekten av riktade skattelättnader på äldres arbetskraftsdeltagande
L Laun
Ekonomisk Debatt 45 (8), 17-25, 2017
42017
Insatserna inom rehabiliteringsgarantin och deras effekter på hälsa och sjukfrånvaro
P Hägglund, P Johansson, L Laun
Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 2014
42014
Incitamentsstrukturer i socialbidragssystemet: Leder hårdare krav till ett minskat socialbidragstagande?
L Jönsson
Nationalekonomiska institutionen, 2007
42007
Rehabiliteringsgarantins effekter på hälsa och sjukfrånvaro
P Hägglund, P Johansson, L Laun
Stockholm: Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), 2014
32014
Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser
M Cheung, J Egebark, A Forslund, L Laun, M Rödin, J Vikström
Lärdomar från en försöksverksamhet. IFAU Rapport 27, 2019
22019
Kan vi jobba tills vi blir 75?: vad säger mikrodata om hälsa och arbetskapacitet bland de äldre i arbetskraften?
P Johansson, L Laun, M Palme
Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), 2015
22015
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20