Follow
Bartosz Papiernik
Bartosz Papiernik
Unknown affiliation
Verified email at geol.agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Atlas of geothermal resources of Mesozoic formations in the Polish Lowlands
W Górecki, A Szczepański, A Sadurski, M Hajto, B Papiernik, T Kuźniak, ...
GOLDRUK, Poland, 2006
792006
Petroleum generation and migration
T Pletsch, J Appel, D Botor, CJ Clayton, EJT Duin, E Faber, W Górecki, ...
Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area., 225- 253, 2010
662010
Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland)
A Sowiżdżał, B Papiernik, G Machowski, M Hajto
Geological Quarterly 57, 729–-744, 2013
56*2013
Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
W Górecki, A Szczepański, N Oszczypko, M Hajto, M Oszczypko-Clowes, ...
Kraków: Ministerstwo Środowiska, 2011
56*2011
Geological structure and origin of the Miocene Ryszkowa Wola Horst (Sieniawa-Rudka area, eastern part of the Carpathian Foredeep Basin)-results of 3D seismic data interpretation
P Krzywiec, P Aleksandrowski, B Ryzner-Siupik, B Papiernik, J Siupik, ...
Przegląd Geologiczny 53 (8), 656-663, 2005
38*2005
Geothermal atlas of the Carpathian Foredeep
W Górecki, A Sowiżdżał, J Jasnos, B Papiernik, M Hajto, G Machowski, ...
AGH KSE, Kraków, 418, 2012
372012
Evolution of the Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in the vicinity of Rzeszów (the Sokołów-Smolarzyny 3D seismic survey area)
P Krzywiec, A Wysocka, N Oszczypko, K Mastalerz, B Papiernik, G Wróbel, ...
Przegląd Geologiczny 56 (3), 232-244, 2008
34*2008
The geochemical characteristics of the Oligocene–lower Miocene Menilite formation in the Polish and Ukrainian outer Carpathians: a review
P Kosakowski, Y Koltun, G Machowski, P Poprawa, B Papiernik
Journal of Petroleum Geology 41 (3), 319-335, 2018
312018
Burial and thermal history of the Lower Palaeozoic petroleum source rocks at the SW margin of the East European Craton (Poland)
D Botor, J Golonka, AA Anczkiewicz, I Dunkl, B Papiernik, J Zając, P Guzy
Annales Societatis Geologorum Poloniae 89, 2019
27*2019
Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca
B Papiernik, W Górecki, A Pasternacki
Przegląd Geologiczny 58 (4), 352-364, 2010
27*2010
Gas generation in Carboniferous source rocks of the Variscan foreland basin: implications for a charge history of Rotliegend deposits with natural gases
D Botor, B Papiernik, T Maćkowski, B Reicher, P Kosakowski, ...
Annales Societatis Geologorum Poloniae 83 (4), 353--383, 2013
252013
Introduction, stratigraphic framework and mapping
JC Doornenbal, OA Abbink, EJT Duin, M Dusar, P Hoth, M Jasionowski, ...
Petroleum Geological Atlas of the Southern Permian Basin Area. EAGE, Houten, 1-9, 2010
232010
Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
W Górecki, A Sowiżdżał, J Jasnos, B Papiernik
AGH KSE, Kraków, 2012
222012
Palaeozoic palaeogeography of the East European Craton (Poland) in the framework of global plate tectonics
J Golonka, SJ Porębski, J Barmuta, J Papiernik, S Bębenek, M Barmuta, ...
Annales Societatis Geologorum Poloniae 89 (4), 381-403, 2019
212019
Numerical simulations of enhanced gas recovery at the Załęcze gas field in Poland confirm high CO2 storage capacity and mechanical integrity
Ł Klimkowski, S Nagy, B Papiernik, B Orlic, T Kempka
Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles 70 (4), 655-680, 2015
212015
Atlas of geothermal resources in the Polish Lowlands
W Górecki, A Szczepański, A Sadurski, M Hajto, B Papiernik, T Kuźniak, ...
Mesozoic formations, AGH, Kraków, 2006
212006
Mapa paleogeograficzna dolomitu głównego (Ca2) w Polsce
R Wagner, B Dyjaczyński, B Papiernik, TM Peryt, A Protas
Kotarba MJ (red.), Bilans i potencjał węglowodorowy dolomitu głównego basenu …, 2000
192000
Future technology mix—enhanced geothermal system (EGS) and carbon capture, utilization, and storage (CCUS)—an overview of selected projects as an example for future …
A Sowiżdżał, M Starczewska, B Papiernik
Energies 15 (10), 3505, 2022
182022
Unconventional hydrocarbon prospects in Ordovician and Silurian mudrocks of the East European Craton (Poland): Insight from three-dimensional modelling of total organic carbon …
B Papiernik, D Botor, J Golonka, SJ Porębski
Annales Societatis Geologorum Poloniae 89 (4), 2019
182019
Structural and parametric models of the Załęcze and Żuchlów gas field region, Fore-Sudetic Monocline, Poland–An example of a general static modeling workflow in mature …
B Papiernik, B Doligez, Ł Klimkowski
Oil & Gas Science and Technology–Revue d’IFP Energies nouvelles 70 (4), 635-654, 2015
182015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20