Follow
Marcin Górski
Title
Cited by
Cited by
Year
Wireless sensor networks for temperature and humidity monitoring within concrete structures
N Barroca, LM Borges, FJ Velez, F Monteiro, M Górski, J Castro-Gomes
Construction and Building materials 40, 1156-1166, 2013
1922013
High‐performance graphene‐based cementitious composites
M Krystek, D Pakulski, V Patroniak, M Górski, L Szojda, A Ciesielski, ...
Advanced Science 6 (9), 1801195, 2019
842019
Carbon fiber epoxy composites for both strengthening and health monitoring of structures
R Salvado, C Lopes, L Szojda, P Araújo, M Gorski, FJ Velez, ...
Sensors 15 (5), 10753-10770, 2015
472015
Characteristics of metakaolin-based geopolymer with Cathode Ray Tube glass
M Górski, N Wielgus, K Loska, M Kozioł, M Landrat, W Ścierski, K Pikoń
Polymers 13 (7), 1149, 2021
18*2021
Brownfields HandBook Cross–Disciplinary Educational Tool Focused on the Issue of Brownfields Regeneration
U Ferber, P Nathanail, JB Jackson, M Gorski, R Krzywon, L Drobiec, ...
Lifelong Educational Project on Brownfields Leonardo Da Vinci Pilot Project, 2006
182006
Brownfields Handbook
U Ferber, P Nathanail, J Bergatt Jackson, M Górski, R Krzywoń, Ł Drobiec, ...
VŠB -TU Ostrava, 2006
152006
Brownfields příručka
U FERBER, P Nathanail, JB Jackson
Leonardo da Vinci.[cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://fast10. vsb. cz …, 2006
13*2006
Reform of higher education governance structures in Poland
A Waligóra, M Górski
European Journal of Education, 2022
122022
Electrochemically exfoliated graphene for high-durability cement composites
M Krystek, D Pakulski, M Górski, L Szojda, A Ciesielski, P Samorì
ACS Applied Materials & Interfaces 13 (19), 23000-23010, 2021
112021
Nanomaterials in structural engineering
M Krystek, M Górski
New uses of micro and nanomaterials, 2018
112018
Recent advancements in carbon nano-infused cementitious composites
E Goldmann, M Górski, B Klemczak
Materials 14 (18), 5176, 2021
92021
Application of numerical procedure for thermal diagnostics of the delamination of strengthening material at concrete construction
WP Adamczyk, M Gorski, Z Ostrowski, R Bialecki, G Kruczek, G Przybyła, ...
International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 30 (5 …, 2020
92020
Development of self-sensing textile strengthening system based on high-strength carbon fiber
M Górski, R Krzywoń, M Borodeńko
Materials 11 (10), 2062, 2018
82018
Acoustic evaluation of a new modular system for green roofs and green walls
M Manso, JP Castro-Gomes, M Marchacz, M Górski, L Dulak, ...
ACEE 15, 99-108, 2017
82017
Tereny zdegradowane – podręcznik
U Ferber, P Nathanail, J Jackson, M Gorski, R Krzywon, L Drobiec, ...
Interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne poświęcone regeneracji terenów …, 2006
8*2006
Electrical Properties of the Carbon Nanotube-Reinforced Geopolymer Studied by Impedance Spectroscopy
M Górski, P Czulkin, N Wielgus, S Boncel, AW Kuziel, A Kolanowska, ...
Materials 15 (10), 3543, 2022
72022
Influence of the composition and curing time on mechanical properties of fluidized bed combustion fly ash-based geopolymer
N Wielgus, J Kubica, M Górski
Polymers 13 (15), 2527, 2021
72021
Discarded Cathode Ray Tube Glass as an Alternative for Aggregate in a Metakaolin-Based Geopolymer
N Wielgus, M Górski, J Kubica
Sustainability 13 (2), 479, 2021
72021
Rodzaje i właściwości zbrojenia niemetalicznego
M Górski, B Kotala, R Białozor
Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie. Konstrukcje żelbetowe …, 2018
72018
Doświadczalno-teoretyczne podstawy wzmacniania elementów żelbetowych poddanych zginaniu, ścinaniu i skręcaniu z zastosowaniem nakładek zbrojonych włóknami węglowymi. Rozprawa …
M Górski
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, 2005
72005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20