Folgen
Wojciech Bienkowski
Wojciech Bienkowski
lazarski university
Bestätigte E-Mail-Adresse bei lazarski.edu.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku
J Bossak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
2412004
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku
J Bossak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
2412004
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku
J Bossak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
2412004
Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej
W Bieńkowski
Wydaw. Naukowe PWN, 1995
2331995
How much are studies of competitiveness worth?
W Bienkowski
Competitiveness of New Europe: Papers from the Second Lancut Economic Forum …, 2008
662008
Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji
JW Bossak, W Bieńkowski
Instytut Gospodarki Światowej. Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 2000
392000
Escape from socialism: The Polish route
WD Connor, P Płoszajski
(No Title), 1992
361992
Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji–wstępne wyniki badań
W Bieńkowski, MA Weresa, Z Czajkowski, M Gomułka, B Brocka-Palacz, ...
Prace i materiały 284, 2008
322008
Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD: ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności
W Bieńkowski, M Weresa, MJ Radło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2010
282010
The Bermuda Triangle: Why self-governed firms work for their own destruction
W Bieńkowski
Journal of Comparative Economics 16 (4), 750-762, 1992
281992
Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988
W Bieńkowski
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 1993
271993
The university in the age of globalization: rankings, resources and reforms
W Bienkowski, J Brada, G Stanley
Springer, 2012
252012
Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej
W Bieńkowski
Czy rząd może być bardziej aktywny, 2000
182000
Comovements of stock markets in the CEE-3 countries during the global financial crisis
W Bieńkowski, B Gawrońska-Nowak, W Grabowski
Eastern European Economics 52 (5), 32-55, 2014
172014
Rea ganomics Goes Global: What Can the EU, Russia and Other Transition Countries Learn from the USA
W Bienowski, JC Brada, MJ Radlo
United States: Palgrave MacMillan, 2006
162006
Konkurencyjność gospodarki polskiej w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Czy rząd może być bardziej aktywny?/The competitiveness of Polish economy prior to entering the …
W Bieńkowski
International conference materials/, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 2000
162000
Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne
W Bieńkowski, W Grabowski, B Gawrońska-Nowak
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011
152011
Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów postkomunistycznych. Kilka uwag w odniesieniu do Polski i Rosji
W Bieńkowski
Studia Ekonomiczne 2, 30, 2006
152006
Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów postkomunistycznych. Kilka uwag w odniesieniu do Polski i Rosji
W Bieńkowski
Studia Ekonomiczne 2, 30, 2006
152006
Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?: w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej
W Bieńkowski, MJ Radło, W Czartoryski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
142010
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20