Ramon Martí Castelló
Ramon Martí Castelló
Bestätigte E-Mail-Adresse bei uab.cat
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Arqueología medieval. En las afueras del" medievalismo"
M Barceló, H Kirchner, R Martí, JM Lluró, JJ Torres
1341988
Les aigües cercades. Els qanat (s) de l'illa de Mallorca
MB Perello
551986
Col· lecció diplomàtica de la Seu de Girona:(817-1100)
R Martí
Diplomataris, 1997
391997
Hacia una arqueología hidráulica: la génesis del molino feudal en Cataluña
R Martí
Arqueología medieval. En las afueras del" medievalismo", 165-194, 1988
261988
Palaus o almúnies fiscals a Catalunya i al-Andalus
R Martí, H Debax
Les sociétés méridionales à l'âge féodal: Espagne, Italie et sud de la …, 1999
251999
Palaus o almúnies fiscals a Catalunya i al-Andalus
R Martí, H Debax
Les sociétés méridionales à l'âge féodal: Espagne, Italie et sud de la …, 1999
251999
Fars de l'islam. Antigues alimares d'al-Andalus.
R Martí
Lingua 2, 65, 2008
242008
The design of irrigation systems in Al-Ándalus
M Barceló, H Kirchner, R Martí, JM Torres
Servei de publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona., 1998
241998
Les sagreres a la Catalunya medieval
V Farías, R Martí, A Catafau
Biblioteca d’Història Rural, Col· lecció estudis 10, 2007
212007
Del fundus a la parrochia. Transformaciones del poblamiento rural en Cataluña durante la transición medieval
R Martí, P Sénac
De la Tarraconaise à la Marche Supérieure d'al-Andalus (IV-XI siècle): Les …, 2006
212006
Oriente y occidente en las tradiciones hidráulicas medievales
R Marti
El agua en zonas áridas: arqueología e historia (I Coloquio de Historia y …, 1989
211989
Territoria en transició al Pirineu medieval (segles VX)
R Martí
La vida medieval als dos vessants del Pirineu. III Curs d'Arqueologia d …, 1995
191995
L'ensangrerament: l'adveniment de les sagreres feudals
R Martí
Faventia 10 (1-2), 153-182, 1988
191988
Les insulae medievals catalanes
RM Castelló
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul· liana: Revista d'estudis històrics …, 1988
161988
Los faros en al-Andalus: un sistema original de transmisión de señales
R Martí
Fars de l'islam: antigues alimares d'Al-Andalus: actes del congrés celebrat …, 2008
142008
La defensa del territori durant la transició medieval
R Martí, MEM La Gabella
Els Castells Medievals a la Mediterrània Nord-Occidental. Celebració del mil …, 2003
122003
Torre emiral de Malpàs (Castellnovo, Alt Palància), La
R Martí, S Selma
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 38, 1383-1398, 1997
121997
Torre emiral de Malpàs (Castellnovo, Alt Palància), La
R Martí, S Selma
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 38, 1383-1398, 1997
121997
La primera expansió comtal a ponent del Llobregat
R Martí
Catalunya Romànica. XIX. L'alt Penedès, el baix Penedès, el Garraf, l'Anoia …, 1992
121992
Sistema de regadío y asentamientos andalusíes en la estribación sur de la Sierra de Cazorla
JM Torres, MB Perelló, H Kirchner, RM Castelló
El agua en zonas áridas. Arqueología e historia. Hidráulica tradicional de …, 1989
111989
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20