Folgen
Marzenna Anna Weresa
Marzenna Anna Weresa
Bestätigte E-Mail-Adresse bei sgh.waw.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Polityka innowacyjna
M Weresa
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
1412014
Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej
MA Weresa
Warszawa, 2012
1172012
Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki
MA Weresa
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2002
712002
Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego–doświadczenia Polski
MA Weresa
Zeszyty BRE Bank–CASE 62, 7-42, 2002
652002
Polska
MA Weresa
Raport o konkurencyjności, 2006
512006
Can foreign direct investment help Poland catch up with the EU?
MA Weresa
Communist and post-communist studies 37 (3), 413-427, 2004
352004
Innovation, human capital and trade competitiveness: How are they connected and why do they matter?
MA Weresa
Springer Science & Business Media, 2013
322013
Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji–wstępne wyniki badań
W Bieńkowski, MA Weresa, Z Czajkowski, M Gomułka, B Brocka-Palacz, ...
Prace i materiały 284, 2008
322008
The impact of foreign direct investment on Poland's trade with the European Union
M Weresa
Post-Communist Economies 13 (1), 71-83, 2001
302001
Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów
MA Weresa
Prace i Materiały 284, 98-108, 2008
292008
Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD: ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności
W Bieńkowski, M Weresa, MJ Radło
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie-Oficyna Wydawnicza, 2010
282010
Technological competitiveness of the EU member states in the era of the fourth industrial revolution
MA Weresa
Economics and Business Review 5 (3), 50-71, 2019
272019
Rozwój klastrów i metody ewaluacji
M Weresa, AM Kowalski, EB Sieńko-Kułakowska
Oficyna Wydawnicza SGH-Szkoła Główna Handlowa, 2017
232017
Transfer wiedzy z nauki do biznesu: doświadczenia regionu Mazowsze
M Weresa, SG Handlowa
Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2007
222007
Formy i metody powiązań nauki i biznesu
MA Weresa
w: MA Weresa, Transfer wiedzy z nauki do biznesu: doświadczenia regionu …, 2007
202007
Polska. Raport o konkurencyjności 2008
MA Weresa
Instytut Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa, 2008
172008
Poland competitiveness report 2015
MA Weresa, A Kowalski
Innovation and Poland’s performance in 2014, 2007
162007
Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki; pozycja w świecie i regionie,[w:] Brdulak H
MA Weresa
Gołębiowski T.(red.): Wspólna Europa, innowacyjność w działalności …, 2003
162003
Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu
MA Weresa, K Poznańska
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 325, 2012
152012
Zdolność innowacyjna polskiej gospodarki: pozycja w świecie i regionie,[w:] Wspólna Europa-innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red
MA Weresa
H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa, 2003
152003
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20