Folgen
Dorota Ciesielska-Maciągowska
Dorota Ciesielska-Maciągowska
Bestätigte E-Mail-Adresse bei sgh.waw.pl
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Offshoring usług: wpływ na rozwój przedsiębiorstwa
D Ciesielska
Wolters Kluwer Polska, 2009
572009
Outsourcing w praktyce
D Ciesielska, MJ Radło
Wydawnictwo Poltext, 2011
452011
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze usług,[w:] Migracje kapitału w globalnej gospodarce, red A. Szablewski
D Ciesielska
Difin, Warszawa, 2009
40*2009
Polska w pułapce średniego dochodu?
DC M.J. Radło
Difin, Warszawa, 2013
332013
Outward foreign direct investments and home country’s economic growth
D Ciesielska, M Kołtuniak
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 482, 127-146, 2017
232017
Determinanty wejścia w pułapkę średniego dochodu: perspektywa Polski
D Ciesielska, MJ Radło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 31 (2), 5-13, 2014
232014
Dojrzałość outsourcingowa polskich przedsiębiorstw
MJ Radło, D Ciesielska
Outsourcing Magazine 5 (25), 24-29, 2010
182010
Fuzje i przejęcia: kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji
J Korpus, D Ciesielska-Maciągowska, K Kalamat, K Kyrcz, S Łobejko, ...
PWN, 2019
172019
Central and Eastern European CO2 Market—Challenges of Emissions Trading for Energy Companies
D Ciesielska-Maciągowska, D Klimczak, M Skrzek-Lubasińska
Energies 14 (4), 1051, 2021
152021
Polish Foreign Direct Investments – trends, patterns and determinants
D Ciesielska
The Macrotheme Review, 214-229, 2014
132014
Skrzek-Lubasi nska, M
D Ciesielska-Maciagowska, D Klimczak
Central and Eastern European CO2 market—challenges of emissions trading for …, 2021
122021
Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy
D Ciesielska
e-Finanse, 2008
102008
Czynniki kapitałowej ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw
D Ciesielska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe …, 2014
5*2014
Wpływ zmiany kosztów transakcyjnych na procesy outsourcingu i offshoringu,[w] Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorstw
D Ciesielska-Maciągowska
R. Sobiecki, JW Pietrewicz (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
5*2011
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw
D Ciesielska, MJ Radło, M Frąszczak, P Spałek
Implikacje dla teorii i praktyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2016
42016
Internationalization and firm performance of companies listed at the Warsaw Stock Exchange
MJ Radło, D Ciesielska-Maciągowska
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa 11, 92-102, 2015
32015
Czynniki kapitałowej ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw
D Ciesielska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2014
32014
Foreign direct investments and home country’s institutions: the case of CEE countries
D Ciesielska-Maciagowska, M Koltuniak
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2021
22021
Determinanty ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw high-tech
D Ciesielska
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 124-131, 2017
22017
Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
D Ciesielska, KN o Przedsiębiorstwie
Przemysł chemiczny 93 (10), 92-100, 2014
22014
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20