Askill Harkjerr Halse
Askill Harkjerr Halse
Chief research economist, Institute of Transport Economics (TØI), Oslo
Bestätigte E-Mail-Adresse bei toi.no
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Local favoritism in at-large proportional representation systems
JH Fiva, AH Halse
Journal of Public Economics 143, 15-26, 2016
642016
Local government dataset
JH Fiva, A Halse, GJ Natvik
Dataset available from esop. uio. no, 2012
482012
Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
AH Halse, H Samstad, M Killi, S Flügel, F Ramjerdi
Oslo: Transportøkonomisk institutt (TØI rapport 1083/2010), 2010
40*2010
Den norske verdsettingsstudien
H Samstad, F Ramjerdi, K Veisten, S Navrud, K Magnussen, S Flügel, ...
Sammendragsrapport. TØI rapport 1053, 2010, 2010
232010
Verdsetting av tid og pålitelighet for godstransport på jernbane
AH Halse, M Killi
Transportøkonomisk institutt, 2012
15*2012
More for everyone: The effect of local interests on spending on infrastructure
AH Halse
European Journal of Political Economy 43, 41-56, 2016
132016
Is forest landscape restoration socially desirable? A discrete choice experiment applied to the Scandinavian transboundary Fulufjället National Park Area
S Valasiuk, M Czajkowski, M Giergiczny, T Żylicz, K Veisten, I Landa Mata, ...
Restoration Ecology 26 (2), 370-380, 2018
112018
Methodological challenges in modelling the choice of mode for a new travel alternative using binary stated choice data–The case of high speed rail in Norway
S Flügel, AH Halse, J de Dios Ortúzar, LI Rizzi
Transportation Research Part A: Policy and Practice 78, 438-451, 2015
9*2015
Norsk vegplanlegging: Hvilke hensyn styrer anbefalingene
A Strand, S Olsen, MD Leiren, AH Halse
Concept rapport, 2015
92015
Den norske verdsettingsstudien. Korte og lange reiser (tilleggsstudie) – Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort
AH Halse, S Flügel, M Killi
TØI-rapport 1053H/2010, 2010
9*2010
Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset
V Østli, AH Halse, M Killi
TØI-rapport, 2015
82015
Punktlighet i jernbanen-hvert sekund teller
N Olsson, AH Halse, PM Hegglund, M Killi, AD Landmark, AR Seim, ...
SINTEF akademisk forlag, 2015
82015
Value of freight time variability reductions: results from a pilot study performed on behalf of the Swedish Transport Administration
N Krüger, I Vierth, G Jong, A Halse, M Killi
VTI, 2013
7*2013
Value of reduced transport time variability in freight transport
A Halse, F Ramjerdi
European Transport Conference 2011Association for European Transport (AET …, 2011
62011
Non-linear utility specifications in mode choice models for high-speed rail
S Flügel, AH Halse
Kuhmo Nectar Conference 2012, 2012
52012
The value of reliability in freight transport: evidence from an SP study
A Halse, M Killi
Workshop on travel time reliability, 2011TRB meeting. http://www …, 2012
52012
Local Representation and Voter Mobilization in Closed-list Proportional Representation Systems
JH Fiva, AH Halse, DM Smith
4*2020
Hva koster et forsinket godstog? Anvendelse av nyere forskningsresultater
AH Halse, M Killi
TØI rapport 1250, 2013, 2013
42013
Regional variasjon i verdien av reisetid
V Østli, AH Halse, F Ramjerdi
Institute of Transport Economics, Oslo, Norway, 2012
42012
Verdsettning av pålitelighet i samfunnsøkonomiska analyser-PUSAM teorigrunnlag
AH Halse, M Killi
TØI-rapport 1103, 2010, 2010
42010
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20