Follow
Anna Sowizdzal
Anna Sowizdzal
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Geothermal energy resources in Poland–Overview of the current state of knowledge
A Sowizdzal
Renewable and Sustainable Energy Reviews 82, 4020-4027, 2018
912018
Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
P Kosakowski, B Masłowska-Kuśnierz, E Zubel, W Mayer, W Strzetelski, ...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, 2006
912006
Atlas of geothermal resources of Mesozoic formations in the Polish Lowlands
W Górecki, A Szczepański, A Sadurski, M Hajto, B Papiernik, T Kuźniak, ...
GOLDRUK, Poland, 2006
792006
Atlases of geothermal waters and energy resources in Poland
W Górecki, A Sowiżdżał, M Hajto, A Wachowicz-Pyzik
Environmental Earth Sciences 74, 7487-7495, 2015
612015
Modelling geothermal and operating parameters of EGS installations in the lower triassic sedimentary formations of the central Poland area
W Bujakowski, A Barbacki, M Miecznik, L Pająk, R Skrzypczak, ...
Renewable Energy 80, 441-453, 2015
612015
Energetic and environmental aspects of individual heat generation for sustainable development at a local scale—A case study from Poland
M Kaczmarczyk, A Sowiżdżał, B Tomaszewska
Energies 13 (2), 454, 2020
592020
Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland)
A Sowiżdżał, B Papiernik, G Machowski, M Hajto
Geological Quarterly 57, 729–-744, 2013
542013
Retrofit decarbonization of coal power plants—A case study for Poland
S Qvist, P Gładysz, Ł Bartela, A Sowiżdżał
Energies 14 (1), 120, 2020
452020
Analysis of thermal parameters of Triassic, Permian and Carboniferous sedimentary rocks in central Poland
A Sowiżdżał, M Kaczmarczyk
Geological Journal 51 (1), 65-76, 2016
402016
Geothermal atlas of the Carpathian Foredeep
W Górecki, A Sowiżdżał, J Jasnos, B Papiernik, M Hajto, G Machowski, ...
AGH KSE, Kraków, 2012
372012
Carbon dioxide-enhanced geothermal systems for heat and electricity production: Energy and economic analyses for central Poland
P Gładysz, A Sowiżdżał, M Miecznik, L Pająk
Energy Conversion and Management 220, 113142, 2020
352020
Techno-economic assessment of a combined heat and power plant integrated with carbon dioxide removal technology: A case study for Central Poland
P Gładysz, A Sowiżdżał, M Miecznik, M Hacaga, L Pająk
Energies 13 (11), 2841, 2020
342020
Atlas of geothermal waters and energy resources in the Western Carpathians
W Górecki, M Hajto
AGH KSE, Kraków, 2011
342011
Different design aspects of an Organic Rankine Cycle turbine for electricity production using a geothermal binary power plant
P Ziółkowski, R Hyrzyński, M Lemański, B Kraszewski, S Bykuć, S Głuch, ...
Energy Conversion and Management 246, 114672, 2021
322021
Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce
A Wójcicki, A Sowiżdżał, W Bujakowski, J Szewczyk
Ministerstwo Środowiska, Warszawa 246, 2013
242013
Modelling geothermal conditions in part of the Szczecin Trough–the Chociwel area
M Miecznik, A Sowiżdżał, B Tomaszewska, L Pająk
Geologos 21 (3), 187-196, 2015
232015
Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
W Górecki, A Szczepański, N Oszczypko, M Hajto, M Oszczypko-Clowes, ...
Kraków: Ministerstwo Środowiska, 2011
232011
Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
W Górecki, A Sowiżdżał, J Jasnos, B Papiernik
AGH KSE, Kraków, 2012
222012
Possibilities of petrogeothermal energy resources utilization in central part of Poland
A Sowiżdżał
Applied Ecology and Environmental Research 14 (2), 555-574, 2016
212016
Atlas of geothermal resources in the Polish Lowlands
W Górecki, A Szczepański, A Sadurski, M Hajto, B Papiernik, T Kuźniak, ...
Mesozoic formations, AGH, Kraków, 2006
212006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20