Tuncay Yavuz Özdemir
Tuncay Yavuz Özdemir
Bestätigte E-Mail-Adresse bei firat.edu.tr
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Okulların bürokratik yapısı, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki
Z Demirtaş, TY Özdemir, Ö Küçük
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 22 (2), 193-216, 2016
45*2016
Effects of Using Interactive Whiteboard on Pre-service Science Teachers’ Attitudes toward Information and Communication Technologies and Achievement in Topic of Cell Division
ON Emre, İ. Kaya, Z. Özdemir, T. Y. Kaya
5th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS, 2011
35*2011
Determination of preservice information technology teachers’ self-efficacy levels in technological pedagogical content knowledge
Z Kaya, TY ÖZDEMİR, İ EMRE, ON KAYA
International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS) Series, 2011
34*2011
Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları
TY ÖZDEMİR, SE KARTAL, R Yirci
Turkish Journal of Educational Studies 1 (2), 2014
322014
İlköğretim Kurumu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Düzeyleri: Nitel Bir Çalışma Organizational Trust Levels of Elementary Teachers: A Qualitative Study
MB ÖZAN, TY ÖZDEMİR
Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss. gantep. edu. tr …, 2013
28*2013
Teachers' perceptions regarding school principals' coaching skills
R Yirci, TY Özdemir, SE Kartal, İ Kocabaş
School Leadership & Management 34 (5), 454-469, 2014
272014
Ethical Leadership Behaviours of School Administrators from Teachers Point of View
M Boydak Özan, TY Özdemir, R Yirci
Foro de Educación 15 (23), 161-184, 2017
262017
A situational analysis of educational supervision in the Turkish educational system
TY Ozdemir, R Yirci
Educational Process: International Journal, 2015
262015
Exploring preservice information technology teachers’ perception of self-efficacy in web-technological pedagogical content knowledge
Z Kaya, TY Özdemir, İ Emre, ON Kaya
6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18, 2011
262011
Relationship between High School Students’ Facebook Addiction and Loneliness Status
T Karakose, R Yirci, H Uygun, TY Ozdemir
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 12 (9), 2419-2429, 2016
222016
İl eğitim denetmen ve yardımcılarının mesleki gelişimlerini devam ettirmede e-mentorluk modeli
TY Özdemir
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2012
22*2012
Öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre il/ilçe milli eğitim müdürlükleri yöneticilerinin etik liderlik davranışları
TY Özdemir, MB Özan, R Yirci
International Journal of Social Science 6 (3), 509-527, 2013
202013
Turkish adaptation of the mentorship effectiveness scale: A validity and reliability study
R Yirci, T Karakose, H Uygun, TY Ozdemir
Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education 12 (4), 821-832, 2016
172016
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Okul, Öğretmenlik ve Öğrenci Kavramlarına Ilişkin Algıları
TY Özdemir, YC Erol
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (4), 214-244, 2015
172015
Öğretmenlerde Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi ile Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
TY Kartal, S. E. Yirci, R. ve Özdemir
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 477-504, 2015
162015
The Effects of Social Capital Elements on Job Ssatisfaction and Motivation Levels of Teachers
MB Özan, TY Özdemir, Z Yaraş
European Journal of Education Studies, 2017
142017
Mentorship needs of early career teachers working in rural regions
SE Kartal, TY Özdemir, R Yirci
Turkish Journal of Education 6 (1), 30-40, 2017
14*2017
Denetlenenlerin rehberlik/teftiş sürecinde memnun oldukları/olmadıkları hususlar
TY ÖZDEMİR, MB ÖZAN, M AKGÜN
III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011 …, 2011
142011
Öğretmenlerin örgütsel sessizlik, örgütsel yalnızlık ve örgütsel yabancılaşma algılarının örgütsel sinizm düzeyleriyle ilişkisi
E KAYAALP, TY ÖZDEMİR
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (38), 101-113, 2019
122019
Post-Graduate Students’ Perceptions Regarding Effectiveness of Mentoring Relationship at Universities
T KARAKOSE, R YIRCI, HUTY OZDEMIR
Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 252-264, 2016
122016
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20