Mojca Šorli
Mojca Šorli
PhD, linguistics
Bestätigte E-Mail-Adresse bei siol.net
Titel
Zitiert von
Zitiert von
Jahr
Veliki angleško slovenski slovar Oxford
S Krek
DZS, 2009
172009
The Funny Mirror of Language: The Process of Reversing the English-Slovenian Dictionary to Build the Framework for Compiling the New Slovenian-English Dictionary
S Krek, M Šorli, P Kocjančič
Proceedings of the XII EURALEX International Congress. Barcelona …, 2008
92008
Forms of encoded pragmatic meaning: semantic prosody. A lexicographic perspective.
M Šorli
Lingue e linguaggi 10, 95-112, 2013
82013
The Oxford-DZS Comprehensive English-Slovenian Dictionary
M Šorli, K Grabnar, S Krek, T Košir
Atti del XII congresso internazionale di lessicografia: proceedings XII …, 2006
72006
Specifikacije za izdelavo leksikalne baze za slovenščino: standard za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni bazi. Projekt» Sporazumevanje v slovenskem jeziku «ESS in MŠŠ
P Gantar, K Grabnar, P Kocjančič, S Krek, O Pobirk, R Rejc, M Šorli, ...
Projekt Sporazumevanje v slovenskem jeziku ESS in MŠŠ (2008–2013), 2009
62009
Leksikografovi zapiski o korpusnem slovarju
F Čermák, M Šorli
Slavistično društvo Slovenije, 2009
42009
Novi veliki angleško-slovenski slovar Oxford-DZS
K Grabnar, M Šorli
42003
Corpus–Based Lexicographical Descriptions with a Special Focus on Pragmatics: The Case of the Slovene Lexical Database
M Šorli
ELOPE: English language overseas perspectives and enquiries 10 (2), 45-65, 2013
32013
Pridobivanje podatkov o slovenščini za izdelavo slovensko-tujejezičnih slovarjev
M Šorli
Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Simpozij Obdobja 28, 359-369, 2009
32009
Slovene lexical database 1.0
P Gantar, S Krek, I Kosem, M Šorli, P Kocjančič, K Grabnar, O Yerošina, ...
Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana, 2013
22013
Pragmatic Components in the Slovene Lexical Database Meaning Descriptions
M Šorli
Electronic lexicography in the 21st century: new applications for new users …, 2011
22011
Spol in jezik na robu pameti: Med slovnico in ideologijo
M Šorli
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 7 (2), 45-74, 2019
12019
Uporabnik jezikovnih virov in orodij kot objekt ali subjekt jezikovne politike?–področje prevajanja in tolmačenja
M Šorli
Slavia Centralis 11 (2), 233–250-233–250, 2018
12018
Language policy in Slovenia: language users’ needs with a special focus on lexicography and translation tools
M Šorli, N Ledinek
Electronic lexicography in the 21st century: proceedings of eLex 2017 …, 2017
12017
Pragmatic meaning in lexicographical description: Semantic prosody on the go
M Šorli
V A. Abel, C. Vettori, N. Ralli (ur.): The User in Focus: Proceedings of the …, 2014
12014
Sodobni sporazumevalni slovar slovenskega jezika: izhodišča, viri, izvedba
M Šorli
V: S. Bergoč in I. Grahek (ur.): Novi slovar za 21, 2014
12014
Feminism and Gender-Neutral Language: Between Systems and Effects
M Sorli
Solsko Polje 31 (5/6), 103-172, 2020
2020
MESTO ZNANSTVENE NEVTRALNOSTI V RAZPRAVI O SPOLSKIH KATEGORIJAH JEZIKA.
M ŠORLI
Teorija in Praksa 57 (2), 2020
2020
Jezikovna sredstva v funkciji vrednotenja: dejstva in implikacije o feminizaciji
M Šorli
2020
Okrogla miza" Jezik in spol"
V Gorjanc, MK Golob, R Kuhar, R Močnik, BA Novak, M Šorli, ...
Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research 7 (2), 1-44, 2019
2019
Das System kann den Vorgang jetzt nicht ausführen. Versuchen Sie es später erneut.
Artikel 1–20