Top-Publikationen
Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2013-2017 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Median einer Publikation ist der Median der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikationh5-Indexh5-Median
1.Przegląd Elektrotechniczny1725
2.Marketing i Rynek1318
3.Rocznik Ochrona Środowiska1318
4.Studia Ekonomiczne1317
5.Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci1316
6.Logistyka1314
7.Ekonomista1216
8.Gospodarka Narodowa1215
9.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej1214
10.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia1214
11.Medycyna Pracy1213
12.Świat Szkła1120
13.Problemy Inżynierii Rolniczej1116
14.Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska1116
15.Gospodarka Surowcami Mineralnymi1115
16.Studia Biura Analiz Sejmowych1115
17.Wieś i Rolnictwo1115
18.Ekonomia i Zarządzanie1114
19.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy1114
20.Przegląd Organizacji1114
21.Zarządzanie i Finanse1114
22.Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu1113
23.Organizacja i Kierowanie1018
24.Przedsiębiorczość i Zarządzanie1014
25.Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe1013
26.Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania1013
27.Mechanik1013
28.Przegląd Geologiczny1012
29.Studia Oeconomica Posnaniensia1012
30.Turystyka Kulturowa1012
31.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu1011
32.Problemy Zarządzania916
33.Bank i Kredyt913
34.Horyzonty Wychowania913
35.Przedsiębiorczość-Edukacja913
36.Rynek Energii913
37.Zarządzanie Zasobami Ludzkimi913
38.Journal of Agribusiness and Rural Development912
39.Materiały Budowlane912
40.Studia Regionalne i Lokalne912
41.Wiadomości Statystyczne912
42.Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego911
43.Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe910
44.Żywność Nauka Technologia Jakość910
45.Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości99
46.E-mentor816
47.Ekonomia i Środowisko812
48.Handel Wewnętrzny812
49.Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie812
50.Polityka Energetyczna812
51.Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny812
52.TTS Technika Transportu Szynowego812
53.Inżynieria Ekologiczna811
54.Nafta-Gaz811
55.Prace Geograficzne811
56.Sylwan811
57.Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury810
58.Informatyka Ekonomiczna810
59.Nowotwory. Journal of Oncology810
60.Optimum. Studia Ekonomiczne810
61.Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego810
62.Przegląd Górniczy810
63.Samorząd Terytorialny810
64.Współczesne Zarządzanie810
65.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie810
66.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie810
67.Energetyka89
68.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich89
69.Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport88
70.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa88
71.Konsumpcja i Rozwój715
72.Studia Socjologiczne714
73.Turyzm714
74.Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie713
75.Ochrona Środowiska712
76.Przegląd Statystyczny712
77.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica711
78.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica711
79.Argumenta Oeconomica711
80.Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo711
81.Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu711
82.Prace Instytutu Lotnictwa711
83.Studia Miejskie711
84.Edukacja710
85.Nauki Inżynierskie i Technologie710
86.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich710
87.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej710
88.Acta Agrophysica79
89.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia79
90.Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza79
91.Inżynieria i Ochrona Środowiska79
92.Izolacje79
93.Journal of KONBiN79
94.Leśne Prace Badawcze79
95.Nauki o Zarządzaniu79
96.Problemy Pielęgniarstwa79
97.Przegląd Spawalnictwa-Welding Technology Review79
98.Transport Miejski i Regionalny79
99.Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów/Politechnika Warszawska79
100.Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych79
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.